Správná montáž oken

Přestože už od května 2014 v České republice platí norma ČSN 74 6077 upravující způsob provedení montáže okna, je stále spousta firem, která tuto normu ignoruje. Přitom nedokonalá montáž může trvale poškodit jinak kvalitní okna. Ne nadarmo říkáme, že okna jsou pouze tak dobrá, jak je dobrá jejich montáž.

Stále se setkávám s montážníky, kteří nevědí kde okno podložit, jaké má podložení smysl, ani k čemu slouží kotvení či parozábrana. Diletantstvím pak způsobí uživateli řadu problémů, které nezřídka vedou k nutnosti okna vybourat a montovat znovu, někdy jsou okna již nepoužitelná a zákazník kupuje okna nová. Není výjimkou vznik plísní. To vše samozřejmě po konci záruční doby, kterou obvykle poskytují v délce 2 roky. Závady spojené s vadnou montáží se však obvykle projevují až po delší době.

montaz okna

Proč by okna měla být vybavena parozábranou? Montážní pěna plní pouze funkci tepelného a hlukového izolantu. Nároky na připojovací spáru jsou však větší. Zvenku musí být chráněna proti dešti a větru, zevnitř proti vnikání vlhkosti. Zároveň musí být umožněno, aby vlhkost, která se do spáry i přes tyto izolace dostane, mohla být odvětrána směrem ven.

V zimním období je tlak páry uvnitř v místnosti přibližně 10x vyšší než venku, proto pára dokáže proniknout i těmi nejmenšími netěsnostmi. V pěně, která je studenější než vnitřní prostředí, pak může kondenzovat. Vlhká pěna tím pozbývá i svoji jedinou funkci a z tepelného izolantu se stává tepelný vodič. To dále vede k ochlazování ostění v místě napojení okna, jehož výsledkem může být vznik plísní, ztráty tepla, v některých případech i zničení dřevěných rámů oken. Vše je umocněno nárůstem vlhkosti vnitřního prostředí po výměně oken. Tato chyba se často svádí na vysokou těsnost oken. Ale zvýšení těsnosti je jev žádoucí a pravděpodobně jeden z důvodů, proč jste okna měnili. Po výměně oken by také mělo dojít k vybudování návyku správného větrání. Avšak správná montáž by měla být povinností, ne nadstandardem.

Správná montáž ale není jen parozábrana. Je to také správné podložení, usazení a fixace okna. Správná montáž začíná už u zaměření. Jen okno ve správném rozměru k velikosti stavebního otvoru je možné osadit řádně. Spára mezi oknem a ostěním nesmí být ani velká, ani příliš malá. Při výpočtu objednacího rozměru musí prodejce zohlednit velikost a materiál okna (především teplotní roztažnost materiálů), způsob řešení překladu (průhyby betonových překladů zejména u prvků velkých rozměrů), napojování a vyztužování oken. Musí zvolit správný materiál izolantu, který zaručí těsnost i při dilatačním pohybu okna, je adekvátně stlačitelný a trvale pružný. Špatně podložené nebo ukotvené okno nebude dlouhodobě fungovat správně. Bude nutné je častěji seřizovat a je možné, že po několika letech bude funkce okna zcela znemožněna.

My Vám garantujeme montáž plně dle citované normy a záruku na montáž poskytneme v délce 60 měsíců tak, jak doporučují odborníci. Pokud budete mít zájem, vysvětlíme Vám princip a postup správné montáže, abyste věděli, co a proč se na Vašem domově děje. I na montáž používáme pouze kvalitní materiály renomovaných firem (IIllbruck, VBH…), doložené certifikáty a prověřené praxí.

Montáž provede zkušený pracovník, který se pravidelně účastní školení pořádaných výrobci oken nebo dodavatelů systémů montáže. Odbornost je možné doložit certifikáty o absolvovaných školeních i referencemi z dokončených montáží.

Pokud se chcete o montážích oken dozvědět víc, doporučuji vám navštívit velmi dobře zpracované stránky www.montazokna.cz.

© Copyright 2019 UMSHAUS s.r.o.

Vytvořili v: