Bezpečnost

Bezpečnost oken a dveří lze v zásadě rozdělit na ochranu majetku a ochranu zdraví. Zatímco v drtivé většině okolních zemí je kladený důraz především na ochranu zdraví, v Čechách je situace opačná. Investoři a pojišťovny řeší především ochranu majetku. Snad s výjimkou mateřských školek bezpečnost zasklení zvláštním předpisem nikdo neřeší. Změnit se to pokusila Česká komora lehkých obvodových plášťů vydáním směrnice o používání bezpečného zasklení ale většina prodejců oken se touto směrnicí nejen neřídí, ale ani ji nezná.

bezpečnost oken


Zasklení

Bezpečné zasklení je takové, které nemůže způsobit závažnou újmu na zdraví. K té může dojít jednak pořezáním o střepy skla při rozbití, může dojít k poranění osob procházejících pod právě rozbitým sklem, a také může dojít ke zranění v důsledku propadnutí skleněnou výplní a pádu z výšky. Odborný prodejce by měl vyhodnotit, která nebezpečí pro konkrétní prvek připadají v úvahu a přizpůsobit tomu návrh skla. Řešením je tabule skla o dostatečné tloušťce, sklo kalené (ESG), nebo sklo lepené (VSG).

Sklo kalené (ESG) se při rozbití rozsype na tupé krystaly, o které není možné se pořezat. Stejná skla znáte z automobilů. Výhoda ESG skla je také to, že nezvyšuje hmotnost zasklení. Zároveň je odolnější vůči teplotnímu zatížení, nedochází u něj tedy takřka vůbec k prasknutí termickým šokem.

Sklo lepené (VSG) jsou vlastně dvě tabule skla, které jsou slepeny spolu s jednou nebo více fóliemi. Při rozbití tak střepy zůstávají přilepené na fólii. Takové sklo je velmi obtížné prorazit, používá se tedy především jako ochrana před vloupáním. Značí se obvykle jako tloušťka tabulí a za tečkou počtem použitých fólií. Například označení 33.2 vyjadřuje, že se jedná o dvě tabule o síle 3 mm slepené dvěma fóliemi. Vyšší třídy bezpečnosti se dosáhne použitím většího počtu fólií. Například bezpečnostní sklo třídy P2A může mít skladbu 44.4, tedy dvě tabule o síle 4 mm slepené čtyřmi fóliemi (každá o síle 0,38 mm).

Kování
 
Sklo samo o sobě bezpečnost nezajistí, je také zapotřebí použít vhodné profily, správné kování, zajistit odpovídající montáž. U oken Internorm k vyšší bezpečnost přispívá také celoobvodově vlepené sklo v otvíravých prvcích. Všechna křídla oken WindowStar i Internorm jsou také vybavena bezpečnostním zamykacím kusem pod klikou, který zabrání vysazení okna. Přidáním bezpečnostních závorovacích bodů, kliky Secustik, nebo zamykatelné kliky pak můžeme bezpečnost dále navyšovat až do třídy bezpečnosti RC2. Tuto třídu splňuje I-tec závorování, které je u okna KF500, už ve standardu. U ostatních oken je vyšší bezpečnostní třída příplatkovou variantou.
 
O stavu zabezpečení Vás mohou informovat hlásiče otevření. Většina našich hlásičů dokáže rozpoznat polohu kliky, takže Vám hlásič neoznámí jen to, jestli je okno přivřené, ale především jestli je zajištěné. Stejně tak umí rozeznat polohu výklopu. Hlásiče mohou být na zabezpečovací systém připojeny kabelem, ale také mohou hlásit stav zavření radiově, například přes gateway na Váš chytrý telefon nebo tablet.

© Copyright 2019 UMSHAUS s.r.o.

Vytvořili v: