Distanční rámeček izolačního skla

Přestože zákazníka u skla nejčastěji zajímá hodnota tepelného prostupu sklem Ug, u zasklení oken je vhodné sledovat celou řadu dalších parametrů. Jedním z těch podstatných je typ distančního rámečku.

Sklem může unikat teplo dvojím způsobem. Buď sáláním, čemuž brání různé typy povlaků tabulí skla (laicky pokovení), nebo vedením. Aby se zabránilo ztrátám tepla vedením, plní se prostor mezi skly inertními plyny. V okrajích skla hraje ale velkou roli také distanční rámeček, který dokáže zásadně ovlivnit parametry celého zasklení. Sleduje se u něj součinitel tepelné vodivosti (λ) nebo lineární součinitel prostupu tepla (ψ).

Dříve se používal nejvíce rámeček hliníkový. Jedná se o velmi dobře zpracovatelný materiál, bylo možné jej ohýbat v rozích, velmi dobře těsnil proti průniku vlhkosti i úniku plynu. Jeho nevýhodou je ale vysoká tepelná vodivost. Hliníkovým rámečkem tak bylo odváděno teplo z povrchu vnitřní tabule, což vede k tepelným ztrátám a častějšímu vzniku kondenzátu na okrajích skla.

Hliníkový rámeček proto začal být nahrazován rámečkem nerezovým. Ten si zachovává dobré vlastnosti hliníku, má lepší hodnotu tepelné vodivosti, cena je vyšší než u hliníku, ale ne dramaticky.

Vzhledem ke snaze dále zlepšovat parametry zasklení se začaly objevovat nové typy rámečků, kde převládá plast. Plast jako takový má ale pro použití ve skle spoustu nevýhod. Nedokáže efektivně bránit prostupu vlhkosti a úniku plynů, často má horší přilnavost k lepicím tmelům, nedá se ohýbat, což vede k nutnosti rámečky v rozích napojovat (menší těsnost) a má také výrazně vyšší roztažnost proti sklu (sklo α = 9.10−6 K−1, polypropylen α = 150.10−6 K−1, polykarbonát α = 65.10−6 K−1). To vede k pohybům v těsnicím butylu, jeho vytlačování a vzniku netěsností. Řešením je kombinace plastů a tenkých kovových fólií.

Přestože výrobců a obchodních označení těchto rámečků je celá řada (Chromatech Ultra, Superspacer, Thermix TX.N...) je v ČR pravděpodobně nejpoužívanější rámeček Swisspacer V (nahrazuje jej Swisspacer U). Tento rámeček má vynikající hodnotu tepelné vodivosti (nejlepší na trhu), ale zároveň i některé nevýhody. Tou největší je nemožnost ohýbat rámeček v rozích skla. Tím v každém skle vznikají minimálně 4 spoje, které jsou slabým místem vzhledem k těsnosti celého systému. Naopak za plus je možné považovat to, že rámeček je vždy dokonale rovný a také rohová napojení jsou vizuálně výrazně estetičtější než u rámečků ohýbaných. Rámečky Swisspacer najdete ve všech oknech WindowStar.

izolační sklo

Internorm sází na rámečky TGI. Ty jsou tvořeny polykarbonátem a tenkou nerezovou fólií. Oproti plastovým rámečkům je tak menší rozdíl mezi teplotní roztažností rámečku a roztažností skla a dále možnost rámečky ohýbat. Parametry tepelné vodivosti jsou jen o málo horší než Swisspacer V. Nevýhodou těchto rámečků je technologická nemožnost zajistit dokonalou rovnoběžnost rámečků především na dlouhých stranách trojskel, kde je průhyb rámečků patrnější. Jedná se však pouze o estetickou vadu, která je patrná jen při podrobném zkoumání. Díky těmto rámečků může Internorm nabízet desetiletou záruku na těsnost izolačního skla.

Samozřejmě není možné brát tepelnou vodivost rámečků jako absolutní hodnotu. Protože sklo je vloženo v rámu okna, vždy dále závisí na hloubce uložení skla a izolačních schopnostech rámu a zasklívacích lišt v oblasti zasklívací spáry. Proto je vždy lepší vycházet z hodnot pro konkrétní rám (dřevěný, dřevohliníkový, plastový). Vývojové oddělení Internormu nepodceňuje ani tuto okolnost, a proto je hloubka zasklívací spáry jak plastových, tak dřevohliníkových oken 20 mm. Navíc u plastových oken je díky celoobvodovému vlepení skla zasklívací drážka rozdělena na dvě komory a u dřevohliníku zvyšuje izolační schopnosti pěna mezi sklem a vnějším hliníkem.

Kvalitní distanční rámeček dokáže zlepšit vnitřní teplotu skla až o několik stupňů, tím omezit rosení vnitřní tabule izolační skla a snížit tepelné ztráty. Zároveň dochází k vylepšení hodnoty tepelného prostupu celého okna. Na příkladu okna Internorm HF310 můžeme porovnat vliv distančního rámečku na hodnotu Uw.

Okno Internorm HF310 se zasklením Ug=0,5 W/m2K (standardní zasklení)
Typ rámečku Lineární součinitel prostupu tepla Hodnota Uw  dle EN ISO 10077-1
hliníkový rámeček ψ = 0,072 W/mK Uw = 0,79 W/m2K
nerezový rámeček ψ = 0,049 W/mK Uw = 0,73 W/m2K
ISO rámeček (TGI)         ψ = 0,033 W/mK

Uw = 0,69 W/m2K

© Copyright 2019 UMSHAUS s.r.o.

Vytvořili v: