Vybíráme stínění

Důležitou součástí okna je i volba stínění. Nelze říct obecně, které stínění je lepší a které horší, vždy záleží na potřebách uživatele a možnostech stavby. Je ale dobré shrnout si, co můžeme od stínění očekávat a co naopak nám dokáže ten který systém nabídnout.

Na stínicí systémy můžeme mít tyto požadavky:

  • Ochrana před pohledy zvenku
  • Ochrana před teplem
  • Ochrana před zloději
  • Řízení světla
  • Dekorativní funkce

predokenni zaluzie Schlotterer

Obecně se dá stínění rozdělit na vnitřní a vnější. Přitom platí, že je-li jedním z požadavků ochrana před přehříváním interiéru, musí být stínění před izolačním sklem. Typickými zástupci vnitřního stínění jsou žaluzie a závěsy. Žaluzie dovolí regulovat světlo, závěsy pak působí výrazně dekorativně a patří ke klasice domovu našeho dětství. Výhodou obou systémů je relativně nízká cena a možnost dodatečné montáže, nebo změny, když nás barva či funkčnost omrzí. Nevýhody jsou dvě. První je už zmíněná nedostatečná ochrana před přehříváním interiéru, druhou nebezpečí vzniku termických prasklin. Zejména v případě tmavého a těžkého stínění částečně zataženého během slunečného dne může dojít k hromadění tepla mezi sklem a stíněním, případně odrazu slunečních paprsků zpět na tabuli. To způsobí lokální přehřátí tabule a ta může samovolně prasknout. Přitom se nejedná o chybu skla, ale užívání.

Vnější stínění nabízí výhod více a podíváme se na ně o něco podrobněji. Z běžných typů stínění sem patří předokenní rolety, žaluzie, rolety screen, markýzy a pergoly a dnes u nás už téměř zapomenuté okenice. Snad krom rolet screen a okenic je už při plánování zapotřebí počítat s osazením rolet, montáž do již osazených oken s hotovou fasádou nemusí být vůbec možná, nebo bude možná jen s některými omezeními.

ROLETY

Předokenní roleta se skládá z navzájem spojených lamel, které se při vytahování navíjí do horního kastlíku. Pohon navíjení může být ruční (klika, popruh), nebo elektrický (běžný motor, motor s radiovým ovládáním). Část lamel je ve spoji perforovaná, což umožňuje provětrávání prostoru mezi sklem a spuštěným závěsem.

Co od tohoto stínění můžeme očekávat? Spuštěný pancíř rolety dokonale chrání před pohledy zvenku. Nabízí účinnou ochranu před pronikajícím slunečním zářením, takže funguje současně jako pasivní chlazení. Hliníkové lamely nabízíme s vypěněnou dutinou, spuštěný pancíř tedy dále pomáhá zabránit únikům tepla z interiéru. Dle typu motoru a zavěšení pancíře jde také o ochranu před zloději. Například u pevného zavěšení pancíře rolety s motorem Roltop není nadzvednutí pancíře vůbec možné. Elektricky ovládané rolety je také možné zapojovat do systémů inteligentního řízení domácnosti, takže všechny tyto funkce dostanete, i když nejste doma. V současné době se toho využívá například při řízení spotřeby vytápění a chlazení. V zimním období, pokud svítí slunce, dojde k automatickému vytažení rolet, abyste díky sluneční energii snížili náklady na vytápění. V létě naopak. Jakmile svítí slunce, rolety se spustí, aby nedocházelo k přehřívání interiéru, čímž se šetří náklady na chlazení a udržuje příjemné a zdravé prostředí. Tohoto efektu lze s menším komfortem dosáhnout i bez centrálních řídicích systémů.

Částečně pak rolety mohou plnit i dekorativní funkci. Kastlík rolety, vodicí lišty i lamelový pancíř mohou být provedeny v mnoha barvách. Často se používá stejná, jako je barva rámu okna, ale je možné záměrně některý prvek zdůraznit barvou odlišnou. Kastlík a vodicí lišty se mohou také schovat do fasády.

Naopak co od rolety čekat nemůžete, je řízení světla. Roleta je buď zcela vytažená v kastlíku, nebo zcela spuštěná dolů. Nedoporučuje se částečné spuštění z důvodů již zmíněné termické praskliny skla.

predokenní rolety Schlotterer

ŽALUZIE

Co se týče možnosti pohonů, ovládání, dekorativní funkce a ochrany před teplem, platí pro předokenní žaluzie to stejné, jako pro vnější rolety. Oproti roletám pak mají jednu velkou výhodu, a tou je možnost řízení světla. Sami si tak rozhodnete, kolik světla chcete přivést do interiéru a přitom může být sklo stále chráněno před ohříváním slunečními paprsky. Naopak ochranu před zloději poskytují lamely žaluzií minimální a přestřihnutí vodicích pásků a žebříčků je otázkou okamžiku.

My nabízíme žaluzie se třemi typy lamel, z nichž každá má své přednosti.

Lamela 80R – tvar C – je to základní typ lamely. Pokud máte okna ve vyšším patru a i při zavřených lamelách je nedostatečná ochrana před pohledu zvnějšku, je možné tuto lamelu jako jedinou z nabídky natáčet i opačným směrem. To je ale nutné specifikovat už při objednání a žaluzie musí být s touto funkcí vyrobena.

Lamela 92Z – tvar Z – lamela je navíc vybavena těsnicí chlopní. Díky ní a svému tvaru poskytuje ze všech lamel nejlepší uzavření a tedy i zatemnění interiéru.

Lamela 80D – tvar V – lamela s obchodním názvem RetroLux je nejnovějším přírůstkem do rodiny lamel. Svým tvarem umožňuje přivést do interiéru více světla při zachování ochrany před horkem. Světlo odráží směrem vzhůru na strop, což pomáhá minimalizovat různé odlesky. To oceníte především při práci s počítačem nebo sledování televize. Nestejné natočení lamel v celé výšce poskytuje stejný průhled ve všech částech závěsu. Pokud se budete z horního patra dívat dolů na ulici, budete mít nerušený výhled, zatímco zespodu bude průhled minimální.

U žaluzií mohou být namísto vodicích lišt použity například lanka, nebo jsou k dispozici speciální plexisklová vedení. Toho se využívá především u celoprosklených strukturálních rohů a strukturálních spojů skla. Nevýhodou lanka je, že v silnějším větru může drnčet. Žaluzie nejsou odolné vůči silnému větru, proto se doporučuje dovybavit systém žaluzií větrným čidlem, které v případě nebezpečí poškození zajistí vytažení lamel do kastlíku.

SCREEN

Ze všech zmíněných funkcí umí roleta screen jedinou: ochrana před přehříváním interiéru. Tu však zvládá náramně. Rolety screen odráží až 90% slunečních paprsků a tím dokáží snížit teplotu v místnosti až o 10°C. Samozřejmě záleží na použité síťovině. Ta naše – Blinos Rollo – má proti ostatním jednu výraznou výhodu. Její upevnění se děje zcela bez použití šroubů a k upevnění není zapotřebí žádné nářadí. Nedochází tak k poškození rámu nebo fasády a Blinos Rollo je tak mimořádně vhodná pro nájemní bydlení, kde jsou podobné zásahy zpravidla zakázány smlouvou. Roletka Blinos Rollo tak může být namontována i tam, kde s tím projektant původně nepočítal a pro schránky jiného předokenního stínění není místo. Kastlík této rolety je vždy přiznaný a spolu se spodní kotvicí lištou a spodní lištou tkaniny může být proveden v libovolném odstínu RAL.

Pro větší rozměry je určena ZIP roleta. Schlotterr je zařadil do výrobního programu v roce 2020. Můžeme zastínit plochu až 15 m2, roletky jsou ovládány elektricky a samozřejmostí je i možnost radiového řízení. Zákazník si vybere z mnoha druhů textilií, které se liší nejen barvou, ale především průhledem. V nabídce jsou tak látky, které umožní průhled ven, stejně jako ty, které místnost zcela zatemní.

screen roleta

MARKÝZY A PERGOLY

Další typy stínění mají společné některé vlastnosti. Obě považuji za vhodné spíše ke stínění prostranství. Součástí těchto stíněných prostor samozřejmé může být i okno. Pergola je nejčastěji součástí teras. Markýza je v tomto trochu flexibilnější a lze ji použít i ve vyšších patrech. Ani jedno z těchto stínění neumí ochránit interiér před pohledy, zloději a také není možné regulovat prostupující světlo a místnost zatemnit.

OKENICE

Zatímco v Německu nebo Rakousku stále velmi populární způsob stínění, u nás takřka vymizel. A postupně mizí i z horských oblastí. Přitom okenice dokáže splnit vše, co jsem na začátku článku zmínil jako funkce stínění. Okenice můžete mít i s řiditelnými lamelami, takže si sami regulujete množství světla. Stejně tak lamely můžete zcela uzavřít. A samozřejmě můžete zavřít nebo otevřít nejen lamely, ale také celé okenice. Zavřené okenice pak přidávají překážku při pokusech o vloupání. Rámy okenic se vyrábí ze dřeva nebo hliníku. Oba materiály umožňují mnoho barevných kombinací i drobných ozdobných prvků. Ať už je okenice zavřená nebo otevřená, přidává fasádě výrazný dekorativní prvek. Až na výjimky je možné okenice osadit i dodatečně.

© Copyright 2019 UMSHAUS s.r.o.

Vytvořili v: